Măng khô tây nguyên, măng tre khô, măng lồ ô, măng tươi, măng muối

Cung cấp măng khô từ tây nguyên, bán măng tre khô được lấy từ tây nguyên, măng tre chế biến từ lâm đồng, măng tươi chất lượng cao